Vol 43, No 1 (2009)

Daftar Isi

Bambang Wiyanto, Taufan Junaedi, Sulistiyono Sulistiyono, Hendhy Prabawa, Yuli Wibowo, Diana Pratiwi
1-10
Sugihardjo Sugihardjo, Hadi Purnomo
11-16
M Udiharto
17-23
hadi purnomo, Tjuwati Makmur
24-28
Rona Malam Karina
29-37
sri Kadarwati, Witono Basuki, Aris Rudiyanto
38-44
Moch Fierdaus
45-52
Agus Salim
53-58
Bambang Widarsono
59-64
D Setyawan, Triyono Yono, Morina Rina
65-74