Pemilihan Umpan Kilang Berdasarkan Pendekatan Jenis Minyak Bumi dan Perolehan Distilasi

Maizar Rahman, Yuflinawati Away, Baity Hotimah, Adiwar Adiwar

Sari


Lemigas sebagai Litbang lewat program Evaluasi Mutu Minyak Bumi telah menginventarisasi
jenis dan karakter minyak bumi Indonesia. Data jenis dan karakter minyak bumi Indonesia ini
telah disajikan dalam Buku Minyak Bumi Indonesia edisi 1 sampai 4 dan Pangkalan Data Minyak
Bumi Indonesia versi 1 sampai 3. Beberapa program atau pendekatan seperti Crude Oil Blending
dan Crude Oil Grading telah disusun untuk memanfaatkan data jenis dan karakter minyak bumi
Indonesia tersebut. Dalam makalah ini dikemukakan suatu cara pemilihan minyak bumi substitusi
umpan kilang sebagai pengganti minyak bumi umpan disain kilang. Cara pemilihan ini dilakukan
lewat pendekatan jenis minyak bumi dan perolehan distilasi. Pendekatan lewat jenis minyak bumi
dilakukan untuk mendapatkan sifat produk minyak bumi yang dihasilkan sama atau lebih baik
dari sifat produk yang dihasilkan umpan disain kilang. Pendekatan lewat yield distilasi dilakukan
untuk mendapatkan perolehan produk bumi yang dihasilkan sama atau mendekati perolehan produk
yang dihasilkan umpan disain kilang. Pemilihan minyak bumi baik dalam bentuk individual atau
dalam bentuk blending sebagai pengganti minyak bumi Katapa dari sejumlah minyak bumi, yang
dikemukakan dalam makalah ini sebagai contoh kasus menghasilkan dua minyak bumi individual
dan satu minyak bumi blending yang dapat dipakai sebagai pengganti minyak bumi Katapa.


Kata Kunci


umpan kilang, substitusi umpan, jenis minyak bumi, perolehan distilasi.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Adiwar, Hotimah, B., Martono, W., Kurniawan,

M., Away, Y., 2010, Crude Oil Grading sebagai

Second Reference dalam Penetapan Harga Minyak

Bumi Indonesia, Lembaran Publikasi Lemigas,

vol. 44, no. 1, p. 63-69.

Adiwar, Ibrahim R., Pardede, R., Suhud, J.,

Yoediartiny, D., Martono, W., Kussuryani, Y.,

, Crude oils of Indonesia: Properties and

Characteristics, 4th ed.

Prasad, R., 2000, Petroleum Refining Technology,

Khanna Publishers.

Speight, J. G., 1980, The Chemistry and

Technology of Petroleum, Marcel Dekker Inc.
DOI: https://doi.org/10.29017/LPMGB.45.2.692